Kmetijsko gozdarska zadruga z.o.o. Ribnica

Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica z.o.o. je pravna naslednica vseh zadrug, v preteklosti delujočih na področju sedanjih občin Ribnica, Loški potok in Sodražica, kjer je bila ustanovljena leta 1909 prva kmetijska zadruga na ribniškem področju.

Zadruga šteje 119 članov iz vrst kmetov in proizvajalcev lesenih izdelkov, ki se jih je sčasoma prijelo ime »suha roba«. Zadruga ima 50 zaposlenih delavcev. Njena vizija je delovanje v smeri in s ciljem biti vodilna organizacija v regiji, na področju oskrbe z reprodukcijskim materialom za kmetijstvo in proizvodnjo suhe robe v zadovoljstvo naših kupcev, članov zadruge in zaposlenih.

Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica tako deluje že več kot 100 let, v sedanji organizacijski obliki pa od leta 1992, ko se je prilagodila novi zadružni zakonodaji. Uvršča se med mala podjetja in ustvari cca. 7,5 Mio € letnega prometa. Zadruga ima štiri poslovno – gospodarske dejavnosti :

  • Odkup kmetijskih pridelkov
  • SUHA ROBA – organizacija proizvodnje lesenih izdelkov, njih dodelava, skladiščenje, pakiranje in trženje
  • Trgovina na drobno v živilskih in tehničnih prodajalnah v Ribnica, Kočevju, Sodražici in Loškem potoku
  • Ostala dejavnost: uprava, komerciala

Lastnina: zadružna v lasti 119 članov – zadružnikov.

Zadrugo vodi, zastopa in predstavlja direktor, upravljanje zadruge pa izvaja 9 članski Upravni odbor s predsednikom, ki je hkrati tudi predsednik Zadruge. Zadruga ima zelo dobre in strokovne sodelavce, še boljše in trdnejše sodelovanje med zadružniki pa je tudi garancija za uspešno prihodnost Kmetijsko gozdarske zadruge Ribnica.

PRP-EU-SLO-barvni