Kmetijstvo

Odkup mleka

V Kmetijsko gozdarski zadrugi Ribnica odkupujemo mleko na področju občine Ribnice in Sodražice.  Mleko odkupujemo od 28 proizvajalcev, letna količina pa se giblje okoli 1.650.000 litrov kakovostnega mleka, katerega prodamo Ljubljanskim mlekarnam. Odkup se vrši pri 28 individualnih proizvajalcih, kateri imajo status zbiralnice. Vsem proizvajalcem zagotavljamo reden odkup in konkurenčne cene. Možnost odkupa mleka ponujamo vsem zadružnikom in ostalim proizvajalcem mleka znotraj in zunaj območja zadruge.

Odkup živine

V okviru kmetijske dejavnosti zadruge imamo organiziran odkup živine, katero večinoma prodamo na domačem – Slovenskem trgu. Odkupujemo teleta, bike, telice in krave za zakol, letna količina pa se giblje okoli 200 glav živine. Organiziramo tudi odvoz živine za uslužnostno klanje. Odkupljeno živino odkupujemo po dnevnih konkurenčnih cenah in v zagotovljenih dogovorjenih plačilnih rokih.

Odkup in obračun živine ter mleka

 +386 (0)1 835 13 15 – Žan ČAMPA

+386 (0)41 581 542 – Jože AVSEC

odkup@kgz-ribnica.si