Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine KGZ Ribnica z.o.o. (vpisana v sodnem registru OS v Ljubljani pod številko: 7116/92, z matično številko: 5142075 in davčno številko: SI8933178) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Spletna trgovina KGZ Ribnica z.o.o.  je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji izdelkov uporabniku. Upravlja jo podjetje KGZ Ribnica z.o.o. v nadaljevanju ponudnik. Uporabnik je oseba, ki uporablja naš sistem, torej kupec v spletni trgovini. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine KGZ Ribnica z.o.o., pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: identiteto podjetja, kontaktne naslove, bistvene značilnosti blaga oziroma storitev, dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve, vse cene jasno in nedvoumno določene, način plačila in dostave, časovno veljavnost ponudbe, rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop in pojasnjen postopek ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Načini plačila
V spletni trgovini KGZ Ribnica z.o.o.  ponudnik omogoča naslednje načine plačila:

- gotovinsko plačilu na sedežu podjetja
- plačilo po predračunu
- plačilo po povzetju (z odkupnino)

- plačilo s kreditno kartico                                                                                                                                                        


Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški in navodili.
Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika. 

 

Veljavnost ponudbe
Navedene cene v spletni trgovini so nepreklicne in veljajo samo ob naročilu preko interneta, zato lahko pri nekaterih izdelkih pride do odstopanja cen v spletni trgovini in ostalih trgovinah po Sloveniji. Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Vse cene vključujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. Če izdelek ni na zalogi, lahko pride do spremembe cene, o čemer ponudnik kupca obvesti.

Veljavnost akcijske ponudbe
Roki veljavnosti akcije so navedeni ob sami akcijski ponudbi, ki se lahko med seboj razlikujejo.

Postopek nakupa
1. Naročilo sprejeto po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Po tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.
2. Naročilo je potrjeno, če kupec naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo, ko ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roki dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena in ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov.
3. Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči odstop od pogodbe, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev in sicer na kontaktni e-naslov: sr@kgz-ribnica.si . Potrošnik mora nato blago vrniti podjetju v 14 dneh po pisnem sporočilu o odstopu potrošnika od nakupa, s tem da sam krije neposredne stroške vračila. Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Priložena mora biti kopija naročila in računa. Stroške vračila blaga krije kupec. Ponudnik vrne kupnino nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

 

Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je na voljo spodaj oz. tukaj.

 

Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve. Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
  • vrne plačani znesek.

Dobavni rok
Dobavni roki so izraženi v številu delovnih dni in sicer najmanj 10 dni od naročila, največkrat je izdelek dostavljen naslednji dan, če je naročilo oddano do 10.00 ure. 

Dostava
Ponudnik mora blago dostaviti v obljubljenem času. Dostavo za Kgz Ribnica spletno trgovino opravljajo DPD d.o.o. - paketna in kurirska distribucija.

 

Varnost
Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil. Besedilo pogodbe – računa bomo hranili in bo dostopna kupcu na našem podjetju.

Pravica do zasebnosti
Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu. Vsi podatki, pridobljeni preko spletne trgovine Kgz Ribnica, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostale potrebne komunikacije.

Komunikacija
Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Pritožbe in reklamacije lahko uporabniki pošljejo po elektronski pošti sr@kgz-ribnica.si ali po klasični pošti na naslov:
KGZ Ribnica z.o.o., Škrabčev trg 19, 1310 RIBNICA

Ponudnik mora v petih delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo, sporočiti uporabniku, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščati o poteku postopka. Ponudnik si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Skladno z zakonskimi normativi Kgz Ribnica z.o.o. priznava Evropski center za reševanje sporov na elektronski pošti info@ecdr.si s telefonsko številko: 08 2056590 izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

 

Varstvo osebnih podatkov

Kgz Ribnica z.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec), varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in zagotavlja njihovo ustrezno zaščito pred vsakim dogodkom, ki bi lahko ogrozil njihovo varnost.
V ta namen upravljalec izvaja politike in ukrepe, ki se nanašajo na zbiranje in uporabo osebnih podatkov ter na uresničevanje pravic, ki vam jih daje področna zakonodaja. Upravljalec skrbi za posodabljanje politik in ukrepov, sprejetih za varstvo osebnih podatkov, vsakič, ko je to potrebno in vedno primeru normativnih in organizacijskih sprememb, ki bi lahko vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov. 
V kolikor imate vprašanja v zvezi s sprejetimi politikami in ukrepi, posredujemo kontaktne podatke za varstvo osebnih podatkov:

Kgz Ribnica z.o.o.
Škrabčev trg 19
1310 RIBNICA
e-mail: uprava@kgz-ribnica.si

Kako Kgz Ribnica z.o.o. zbira in obdeluje vaše podatke?

Upravljalec zbira in/ali prejema informacije, ki se nanašajo na vas, kot so: IP naslov, identifikacijski osebni podatki (kot je naslov elektronske pošte), ki jih podate med vašim obiskom spletne trgovine www.leseni-izdelki.si. Navedeni podatki služijo upravljalcu za upravljanje spletne trgovine, za uresničitev vaše zahteve ob prijavi na e-novice za prejemanje informacij, tudi tržne narave, v kolikor v to privolite s potrditvijo Splošnih pogojev v naši spletni trgovini.
Vaši osebni podatki nikakor ne bodo posredovani ali razkriti nedoločenim subjektom. Upravljalec ne prenaša vaših osebnih podatkov v tujino. Vaši osebni podatki nikakor ne bodo posredovani ali razkriti nedoločenim in nedoločljivim subjektom, niti kot tretjim. Obdelava vaših osebnih podatkov se bo vršila za naslednje namene:

1. Aktivnosti trženja
Obdelava vaših osebnih podatkov se izvaja z namenom pošiljanja oglasnih sporočil o proizvodih in storitvah, ki jih nudi Kgz Ribnica z.o.o., preko elektronske pošte, navadne pošte, sms sporočil.
Navedena obdelava se lahko izvršuje, če:

1. privolite v uporabo podatkov;
2. če niste podali ugovora zoper obdelavo.

Kaj se zgodi, če ne navedete vaših podatkov?
Osebni podatki, ki se nanašajo na vas in s katerimi se identificirate, so potrebni za nakup v spletni trgovini in e-novice, v kolikor jih ne navedete, upravljalec ne bo mogel uresničiti vaše zahteve.
V primeru, da ste podali privolitev in ste jo naknadno preklicali, se vaši podatki ne bodo več obdelovali za namene trženja, pri čemer ne bo drugih posledic ali učinkov.

Na kakšen način in za koliko časa se vaši podatki hranijo?

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka z elektronskimi sredstvi in orodji, ki jih imajo na voljo subjekti, ki delujejo pod vodstvom upravljalca, za kar so pooblaščeni in usposobljeni.
V kolikor se osebni podatki hranijo, to poteka v elektronskih arhivih, ki so zaščiteni z učinkovitimi in ustreznimi varnostnimi ukrepi, s katerimi se preprečujejo tveganja za kršitve, ki jih je predvidel upravljalec. Za čas, ki je potreben za posredovanje zaprošenih informacij in pošiljanje sporočil izključno tovrstne narave, kar upravljalec stori na podlagi vaše zahteve. Osebne podatke, ki se obdelujejo za namene trženja upravljalec hrani do preklica, razen v primeru, ko z izvrševanjem vaših pravic, zahtevate njihov izbris. 

Katere so vaše pravice?
Upoštevajoč predvsem časovne omejitve, ki so določene za obdelavo vaših osebnih podatkov, vam vaše pravice omogočajo, da imate vedno nadzor nad vašimi podatki. Vaše pravice so:

- pravica dostopa;
- pravica do popravka;
- pravica do izbrisa;
- pravica do omejitve obdelave;
- pravica do ugovora;
- pravica do prenosljivosti.

Uveljavljanje vaših pravic je zagotovljeno brez posebnih bremen in formalnih zahtev ter je brezplačno. Pravico imate:
pridobiti eno kopijo vaših podatkov, do katerih ste zaprosili za dostop, tudi v elektronski obliki. V primeru, da zahtevate dodatne kopije, vam lahko upravljalec zaračuna razumno pristojbino;
do izbrisa ali omejitve obdelave ali do posodobitve in popravka vaših osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo zahtevo.
Vse ustrezne informacije pridobite v zvezi z opravljenimi dejanji zaradi izvrševanja vaših pravic, brez odlašanja, v vsakem primeru v enem mesecu od vaše zahteve, razen v primeru pojasnjenega podaljšanja do dveh mesecev, kar vam mora biti ustrezno sporočeno.
Za vse dodatne informacije in za vložitev vaše zahteve, vam je na voljo Kgz Ribnica z.o.o., preko naslova uprava@kgz-ribnica.si.

Privolitev
V kolikor ste prebrali Splošne pogoje ste razumeli njegovo vsebino in s potrditvijo Splošnih pogojev privolite k obdelavi vaših osebnih podatkov.

Želimo vam prijetno nakupovanje v naši spletni trgovini KGZ Ribnica z.o.o.

 

 

 

OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE - spodaj

 

Kmetijsko Gozdarska Zadruga Ribnica z.o.o.  

 

ŠKRABČEV TRG 19  1310 RIBNICA, SLOVENIJA

Tel.: + 386 01 835 13 00, Fax.: +386 01 835 13 10                                     

E- pošta: uprava@kgz-ribnica.si

TRR :02321 – 0015957232

ID št. Za DDV:SI 89331788

Matična številka: 5142075

 

Odstop od pogodbe – vračilo v 14 dneh

(Izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj le, če želite odstopiti od pogodbe)

NASLOV ZA POŠILJANJE ARTIKLA:

KGZ Ribnica z.o.o.

Škrabčev trg 19

1310 Ribnica

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za naslednje artikle:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

Datum* računa za prejete artikle: …………………………………………………………………………………………

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………………………………

Naslov: ………………………………………………………………………………………………………………………

 

Sklicna številka računa: ……………………………………………………………………………………………………

Številka naročila: ……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Vračilo kupnine se vrne z bančnim nakazilom na posredovano številko bančnega računa:

SI56_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  odprt pri banki ………………………………………………………………............

 

                                                                                                                                             ………………………..

Datum in podpis kupca

 

*Datum se nahaja na računu artikla.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih