Suha roba

>> Šatulje

Številka

& Naziv artikla

POVPRAŠEVANJE

00729

Šatulja okrogla 12 cm

00731

Šatulja okogla 14 cm

00737

Šatulja okogla 16 cm

00779

Šatulja za steklenico s pokrovom na poteg cm

00798

Šatulja za steklenico okrogla fi 12 x 36 cm

00800

Šatulja za steklenico