Suha roba

>> Pasti

Številka

& Naziv artikla

POVPRAŠEVANJE

00705

Mišolovka pletena

00706

Mišolovka blisk

00712

Podganolovka blisk

00707

Mišolovka 2 luknji

00708

Mišolovka 3 luknje

00709

Mišolovka 4 luknje

00710

Mišolovka 5 lukenj

00713

Past za voluharja

00711

Podganolovka pletena