razvoj podeželja header

Sofinanciranje aktivnosti KGZ Ribnica iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Evropa investira v podeželje
Kmetijsko gozdarska zadruga Ribnica v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti ki je sofinancirana iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Ta je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancira: Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

Naziv aktivnosti: Podukrep M03.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016

Cilji:

Spodbuditi organiziranje živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov

Pričakovani rezultati:

Izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, pa tudi promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah.